Støt Amager Karate

Invester i dit lokalsamfund og få mere for pengeneI Danmark er der en over 200 år lang og stærk tradition for, at erhvervslivet udtrykker sit engagement i lokalsamfundet ved at støtte de lokale idræts- og kulturforeninger. Ved at støtte den lokale idrætsforening, er virksomheden i direkte interaktion med såvel lokale kunder som medarbejdere og den kommunale forvaltning. Virksomhedernes støtte har stor betydning for foreningen og dens arbejde i lokalsamfundet. Resultaterne af en virksomheds sponsorater og gaver er derfor ofte meget synlige og konkrete. Dermed opnår virksomheden, selv med små sponsorater og gaver, en usædvanlig stor goodwill som ikke kan opnås på anden måde og en reklame- og signalværdi, der ofte langt overstiger gavens eller sponsoratets størrelse.Vi har behov for din støtte

Hos Amager Gensei Ryu Karate-Do Kai har vi også behov for støtte til vores aktiviteter. Vi er i foreningen meget bevidste om, at vi er med til at skabe sammenhængskraft og netværk i lokalsamfundet. Erhvervslivet er en integreret del af lokalsamfundet og vores medlemmer er også virksomhedsejere og medarbejdere, deres familier og venner. Derfor gør vi ekstra meget ud af interaktionen med vores sponsorer og mæcener. Her på hjemmesiden kan du læse om, hvordan vi med karate og klubbens faciliteter som platform bidrager til lokalsamfundets udvikling både sportsligt, socialt og kulturelt og hvordan du og din virksomhed, gennem sponsorater og gaver, kan medvirke aktivt til denne udvikling og samtidig opbygge en stærk lokalforankring og goodwill omkring din virksomhed.


Bliv sponsor eller støttevirksomhed for Amager Gensei Ryu Karate-Do Kai

Du og din virksomhed kan støtte Amager Gensei Ryu-Do Kai på mange måder.
Du kan enten vælge at investere i en af vores sponsorpakker eller donere et pengebeløb eller en gave fra ønskelisten.
Som donor af gaver og pengebeløb, kan du naturligvis forlange anonymitet.


Støt personligt

Du kan også støtte Amager Gensei Ryu-Do Kai personligt enten ved donationer i form af pengebeløb eller gaver fra ønskelisten eller som støttemedlem. Ved donationer kan du forlange anonymitet.

Loading