Kontingent og medlemskab

Her kan du se en samlet oversigt over vores medlemstilbud og kontingenter.

For indmeldelse klik her

Indmeldelse koster 200 kr. 

Hold Træning Kontingent
Alle hold 2 lektioner á 1 time pr. uge 275 kr. pr. måned

Forbundskontingenter:
Årskontingent  Dansk Karate Forbund (pt. 200kr. pr. år) opkræves 1 gang årligt sammen med 1. kvartals opkrævning.

Kontingent:
Kontingent opkræves månedsvis forud via PBS.
Kontingentet fastsættes en gang årligt på klubbens generalforsamling.

Betalingsfrist:
Kontingentet skal være betalt senest den 5. i måneden.

For sen betaling:
Da vi har oplevet en uforholdsmæssig stor uregelmæssighed i kontingentbetaling, har vi set os nødsaget til at stramme den administrative procedure.
Restancer skal betales inden 15 dage.
Ved for sen betaling, opkræves et administrationsgebyr på 150 kr. ved næste betalingsperiode.
For restancer som ikke er indfriet inden 5 dage udsendes 1. rykker.
For restancer som ikke er indfriet inden 10 dage efter 1. rykker udsendes 2. rykker.
For hver rykker faktureres kr. 150 som skal indfries sammen med restancen.
For restancer, der ikke indfries senest 10 dage efter 2. rykker, forbeholder foreningen sig ret til at sende kravet til inkasso og medlemmet fortaber sit medlemsskab.

Sanktioner ved restance:
Så længe eleven er i restance med kontingent, kan eleven ikke deltage i klubbens sociale og sportslige arrangementer, stævner og turneringer samt graduering.

Udmeldelse:
Da det i praksis har vist sig vanskeligt at administrere udmeldelser, der er givet mundtligt til klubbens trænere skal udmelding ske skriftligt.
Udmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside, pr. email til amagergenseiryu@gmail.com eller ved skriftlig udmeldelse, der afleveres til træner.Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel, fra den 1. til den 1. i næste måned.

Træning:
En lektion varer 1 time og starter med 10-15 minutters opvarmning med styrke- konditions- og smidighedstræning hvorefter der i resten af lektionen udelukkende trænes karate.

Karatetræningen består af 8 basis øvelser:
Wasa: Grundteknikker i stød,slag,spark,parader, undvigelser, forsvar og angreb.
Kihon: Grundteknikker i bevægelse frem og tilbage over gulvet.
Shiho: Grundteknikker i 4 retninger
Kata: Formøvelser med teknikker i serier
Bunkai: Kata-formøvelserne implementeret i reel kamp
Ippon kumite: Aftale kampøvelse i forsvar og angreb
Kumite: Fri kamp
Kime, Kokyo og Mukuzu: Fokuserings-,åndedræts- og meditationsteknik.

Påklædning:
Vi træner på bare fødder.
Såfremt eleven har fodvorter, skal eleven bære plaster og strømper.
Der må ikke bæres nogen form for smykker eller anden pyntebeklædning under træningen.
Den obligatoriske træningsuniform er en hvid karate-GI med klubbens emblem på brystet.
Det er tilladt at bære hvid hijab under træning.

Udstyr:
Det obligatoriske udstyr til karatetræning er:
En GI (karatedragt) koster 300 – 500 kr. afhængig af størrelse
Klub emblem, koster 50 kr.
En tandbeskytter, koster 50 kr.
Et par kamphandsker, koster 200 kr.
Ved deltagelse i stævner, skal eleven have de obligatoriske kampsæt i både rød og blå.
Et kampsæt består af handsker, skinnebens- og fodbeskytter, skridt-beskytter, tandbeskytter og et kamp-bælte.
Piger skal desuden bære sports-BH med beskyttelsesindlæg.
Udstyret kan med fordel købes i klubben.

Graduering:
Elever der er tilmeldt klubbens ordinære karatehold kan indstilles til graduering. Gradueringen er en eksamen hvor eleven demonstrerer sit karatetekniske niveau. Bæltefarven viser elevens karate kompetencer på en 20 trins skala bestående af 10 kyu grader og 10 dan grader. For at opnå en bæltefarve, skal eleven aflægge en prøve; en graduering.
Da klubben har rullende tilmelding af nye elever, bestræber vi os på, afhængig af elevantallet, at afholde graduering 3 gange årligt.
Gradueringspensum samt prisen for de enkelte gradueringer kan læses på opslag i klubben. Det er alene klubbens og forbundets instruktører, der kan indstille en elev til graduering. Eleven er ikke forpligtet til at deltage i graduering. Den første bæltefarve kan normalt opnås inden for det første år.

Fremmøde, omklædning og bad:
Eleven skal møde til tiden og omklædt ved lektionens start.
Der er separate drenge- og pigeomklædning.
Der er pt. ikke mulighed for bad efter træning, da badefaciliteterne er under ombygning.

Fravær:
Længere fravær ved eks. ferie og sygdom skal meddeles klubben. Meddelelsen kan gives på klubbens hjemmeside, pr. email eller personligt til holdets træner.
Klubben tager ikke ansvar for om eleven møder frem til træning.
Fravær fritager ikke for kontingentbetaling.

Sygdom og kroniske lidelser:
Klubben skal orienteres såfremt eleven har lidelser, der kan have betydning for elevens træning.

Kontaktpersoner:
Hvis eleven er under 18 år skal klubben skal have kontakt information (navn adresse, telefon, email) på forældre eller værge (eks. institution).

Mad og drikke:
Der kan købes flaskevand, juice og kaffe i klubbens lounge.

Ventende forældre:
Det er muligt for forældrene at opholde sig i klubbens lounge mens børnene træner.
Det er også muligt ind i mellem at overvære træningen, men da det ofte bevirker at børnene taber fokus under træningen, anbefaler vi det ikke.
Det er ikke tilladt at overvære gradueringer. Ved graduering skal forældre og andre opholde sig i klubbens lounge, da kun de elever, instruktører og sensorer gradueringen vedrører må opholde sig i dojoens træningsareal.