Bestyrelsen

Under opdatering – Billeder er på vej!

Formand:
Jesper Kofod

Næstformand:
Claus Vestergaard-Laustsen

Kasserer:
Anne Dorte Vedel Mebus

Bestyrelsesmedlem:
Camilla B. Pedersen

Bestyrelsesmedlem:
Henning Frank Wibrand

Bestyrelsesmedlem:
Claes Voigt Lund Thomsen

Bestyrelsessuppleant:
Susanne Herskind-Hansen

Revisor:
Klaus Petersen