Bestyrelsen

Formand: Jesper Kofod

Næstformand: Claus Vestergaard-Laustsen

Kasserer: Anne Dorte Vedel Mebus

Bestyrelsesmedlem: Thomas Witalis

Bestyrelsesmedlem: Jakob Dahl-Wrønding

Bestyrelsessuppleant: Henning Frank Wibrand

Bestyrelsessuppleant & Webmaster: Susanne Herskind-Hansen

Revisor: Klaus Petersen